Ouderportaal

Welkom Terug!

Welkom Terug!

Beste ouders, verzorgers.  


 
Het zit er bijna op! Namens het team van DGH hopen we dat u heeft kunnen genieten van een overheerlijke vakantie. Aan het weer heeft het niet gelegen! Bijgaand stuur ik wat algemene informatie als voorbereiding op de start van komend schooljaar.  


 


Maandag startgesprekken 


Aanstaande maandag beginnen we zoals gebruikelijk met startgesprekken. Deze zijn bedoeld voor de kinderen om in de veilige aanwezigheid van een of beide ouders kennis te maken met de leerkracht(en). Uw kind kan iets oveer zichzelf vertellen en u kunt dan ook iets over uw kind toelichten wat handig is om vooraf te weten of mocht er iets in de vakantie zijn voorgevallen. Wilt u 1 op 1 een gesprek met de leerkracht, dan kunt u dat tijdens de gesprekken aangeven en een aparte afspraak maken. Heeft u geen nog geen gesprek ingepland, mailt u dan met de leerkracht van de groep van uw kind(eren) of bel maandagochtend.  


Mijn deur staat ook open, dus mocht u gedag willen zeggen (????), of heeft u iets dat u aan mij wilt melden, loopt u dan vooral even binnen!  


 


Dinsdag 1e schooldag  


Dinsdag starten we dacht echt met school en gaan de deuren om 8.20u open. Net als vorig jaar starten we met een schoolbrede activiteit: een muziekloop door de wijk. De kinderen mogen een muziekinstrument of iets wat geluid maakt meenemen. En als ze gekleed gaan in iets groens, is dat helemaal leuk. U wordt daarover nog verder geïnformeerd.  


 


Deuren 


Nu corona op zijn retour lijkt, gaan we ook weer terug in het aantal ingangen. Alle kleuters uit groep ½ kunnen worden weggebracht en opgehaald bij het kleuterplein. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken weer de reguliere hoofdingang op het grote schoolplein. De andere twee deuren worden niet meer gebruikt als reguliere in- en uitgang voor kinderen.  


De deur met het trappetje wordt weer de personeelsingang. Deze kunt u ook gebruiken als school begonnen is en uw kind om wat voor reden later start of opgehaald moet worden. Hier zit namelijk de bel en dan wordt opengedaan. Deze deur wordt wel gebruikt voor de VSO/Voorschoolse opvang (7.30-8.30u) - ivm diezelfde deurbel in donkere dagen.  


De kleuterdeur naar het grote plein zal dicht blijven tijdens schooltijden. Deze deur wordt na schooltijd gebruikt door de naschoolse opvang (NSO). Bij mooi weer staat deze open.  


 


Aanmelden Schoolpraat-app 


U kunt zich ook weer aanmelden voor de groep(en) van uw kind(eren) bij de Schoolpraat-app. Het wachtwoord ontvangt u vanwege AVG separaat in de mail en/of kunt u a.s. maandag tijdens de startgesprekken navragen aan de leerkrachten.


Let op: dit medium is het officiële communicatiemedium vanuit school en vanuit de klas. Zorg dus dat in ieder geval 1 iemand uit het gezin is aangemeld.  


 


Formatiewijzigingen 


Helaas is juf Gerline Vonk uitgevallen door ziekte en zal zij voorlopig niet voor de groep kunnen staan. Daarom zijn er een aantal wijzigingen in de formatie:  


Groep 8b: juf Sabine zal 5 dagen voor groep 8b staan (ipv 4 dagen) 


Groep 4a: juf Marjolein Hoogkamer schuift door en zal op woensdagen naast meester Jaap in de groep staan. 


Groep 3a: juf Petra zal een dag extra werken (op dinsdagen) en onze (inmiddels vaste) invalkracht juf Vivy de Wit zal op maandagen voor groep 3a staan.  


Deze wijzigingen zijn in ieder geval tot de herfstvakantie en worden per periode bekeken en ingevuld. Juf Marjolein en juf Vivy zullen a.s. maandag tijdens de startgesprekken aanwezig zijn om zo kennis te maken met de kinderen. We hopen op uw begrip en flexibiliteit (en van de kinderen!) en zijn blij dat we de formatie wel rond hebben – met dank weer aan de extra flexibiliteit en inzet van teamleden. We wensen juf Gerline veel beterschap.  


 


(Brand)Veiligheid: Wieltjes & ballen 


We vragen uw kinderen vooral lopend en met de fiets te komen, om verkeerstopstoppingen rond de school te voorkomen en dus te werken aan verkeersveiligheid (en bewegen van kinderen te stimuleren!). Wel is het gebruik van wieltjes op het schoolplein ivm veiligheid van alle passerende kinderen, ouders en grootouders niet toegestaan. Wilt u uw kind dus weer wijzen op afstappen van de fiets en step zodra ze door het hek komen en ze aanleren te lopen op het schoolplein? 


Ook is het gebruik van harde (leren) voetballen tijdens schooltijd niet toegestaan. Enerzijds is het schoolplein te klein en te druk om met harde voetballen te kunnen schieten en zijn er best wat hoofdwonden door harde trappen het gevolg geweest. Anderzijds hebben we afgelopen maanden weer verschillende ruiten moeten vervangen. Tijdens schooltijd gebruiken we daarom zachtere (plastic of foam) ballen. Wilt u het gebruik van van zachte ballen na schooltijd ook stimuleren?   


In verband met brandveiligheid wil ik u ook vragen de fietsen weer in de daarvoor bestemde vakken te zetten en uw kind(eren) hierop te wijzen. De doorgang naar het plein moet van de brandweer open blijven, dus rondom plantenbakken mogen helaas geen fietsen staan. De brandweer zal hierop gaan controleren.  


Stepjes blijken ook een gevaar voor brandveiligheid in school en vanwege ruimtegebrek ook lastig in school te parkeren. Daarom het verzoek om – net als fietsen- stepjes buiten te parkeren met een slot aan het hek (naast het plein van de Panta Rhei) vast te maken. Bij de action zijn sloten voor onder de 5 euro te koop, die precies om de stepjes en hekken passen.  


 


Schoolreisje vrijdag 2 september 


Om alvast in de agenda te zetten: we sluiten de startweken af met schoolreisje, dus vrijdag 2 september is het schoolreisje voor groep 1 t/m 7. Ook hierover ontvangt u nadere informatie.  


 


Algemene Ouderavonden 12 en 14 september 


Ook dit jaar starten we weer met de algemene informatieavond, dit jaar weer terug in school met aansluitend de informatieavond in de groepen met de eigen  leerkrachten.


Omdat u 2 jaar niet binnen mocht door corona, hebben we de avonden uitgebreid, zodat u in alle groepen weer geïnformeerd kunt worden over de gang van zaken in school en in de klas.


Op maandag 12 september is de informatieavond voor de onderbouwgroepen (1 t/m 4), op woensdag 14 september is de informatieavond voor de bovenbouwgroepen (5 t/m 8). Mogen we u dan begroeten?  


 


We gaan ervoor 


Tot slot wil ik meegeven dat we er met het voltallige team weer zin in hebben! We wensen u nog een fijn laatste weekend en zien u graag a.s. maandag / dinsdag weer veilig en in goede gezondheid terug!  


 


Hartelijke groet  


Susan Stolze.