Ouderportaal

IKC Raad

IKC Raad

In schooljaar 2019/2020 is de medezeggenschapsraad overgegaan in een IKC raad. De IKC raad denkt mee in het schoolbeleid en over opvang en geeft advies over en/of instemming aan voorgenomen besluiten van het bestuur of de directie. Er is zowel een personeelsgeleding vanuit onderwijs en opvang als een oudergeleding in de raad. De directeur is adviseur en voert namens de bestuurder van Stichting Un1ek overleg met de IKC raad. Op de site vindt u een link met meer informatie over de IKC raad. Met vragen of suggesties kunt u terecht op: ikc@cbsdegroenehoek.nl.