Ouderportaal

Ouderraad en -bijdrage

Ouderraad en -bijdrage

De leuke herinneringen aan de basisschooltijd komen tot stand met hulp van de Ouderraad. Op De Groene Hoek hebben we een enthousiaste raad die betrokken is bij allerlei activiteiten en vieringen van school. Denk aan Sint, Kerst, Pasen, de musical, meester- en juffendag, sporttoernooien, etc. Samen met de ouderraad kunnen we veel mogelijk maken voor de kinderen! 


Ouderbijdrage

Aan veel activiteiten voor onze leerlingen zijn kosten verbonden die niet door de overheid gefinancierd worden. Denkt u aan traktaties bij grote festiviteiten als Sint, Kerst en Pasen, het huren van materialen en het kopen van versieringen e.d. voor in school en het organiseren van schoolsportactiviteiten (water, versnapering, schoolkleding) en schoolreisjes.

De Groene Hoek ontvangt van de overheid geld om alle kinderen les te kunnen geven. Maar we willen op school zo nu en dan ook graag andere dingen doen. Zo vieren we bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst, gaan we op schoolreis en hebben we jaarlijks een sportdag. Om deze extra activiteiten te kunnen betalen vragen we alle ouders om een vrijwillige financiële bijdrage. Voor het schooljaar 2023/2024 is de hoogte van deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op €55 per kind.


Sinds schooljaar 2018/2019 wordt de schoolloopbaan afgesloten met een schoolreisje voor groep 8 alleen. Voor het schoolverlaterskamp van groep 8 geldt een maximale bijdrage van €85. Hiervan worden alle kosten betaald, zoals het kamphuis, al het eten/drinken en excursies.

De hoogte van de ouderbijdragen is vastgesteld in overleg met de IKC-raad. De vrijwillige ouderbijdragen worden beheerd door de Ouderraad van De Groene Hoek. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt ieder jaar verantwoording afgelegd aan de ouders in de IKC raad. Voor het betalen van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur. Maar u bent niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Als u de factuur niet kunt of wilt betalen kan uw kind toch deelnemen aan de activiteiten.