Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Logopedie

In het kader van het extra zorgaanbod op school hebben we op vrijdagochtend een logopediste in school, Caroline Roest, voor leerlingen die een logopedische behandeling nodig hebben. Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekering, daarbij is een 50% aanwezigheid van ouders noodzakelijk. We verwachten dat ouders thuis oefenen met hun kind om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Fysiotherapie

Op dinsdag en donderdagochtend is er ook een kinderfysiotherapeute aanwezig van Fysiotherapie Maassluis, Marijke Sprangers. Fysiotherapie wordt door de zorgverzekering vergoed. We verwachten dat ouders een actieve bijdrage leveren door af en toe aanwezig te zijn bij de behandelingen en door thuis de kinderen te ondersteunen met het oefenen. In overleg met de leerkracht en IB’er kunnen we het advies geven voor logopedie of kinderfysiotherapie.

Gezinsspecialist

Ook hebben wij een gezinsspecialist: Relinde Smit. Zij kan ouders en kinderen met een hulpvraag over opvoeding of welzijn ondersteunen. Aanmelding kan via de Interne Begeleider. Zij is ook de verbindende schakel voor intensieve zorgvragen richting het Wijkteam. 

Meer weten

Ondersteuningsteam (OT)

Het OT is een overleg waarin ouders, directie, de intern begeleider, het samenwerkingsverband, de jeugdverpleegkundige, de gezinsspecialist en eventuele andere partners, hulpvragen van een leerling proberen te beantwoorden. Er zijn dan binnen de school een aantal acties uitgevoerd die geen afdoende antwoord gaven op de hulpvraag van een leerling. Ieder kan vanuit zijn expertise en ervaring bijdragen aan het gesprek. Hieruit volgen ook weer actiepunten. Het OT wordt vijf keer per jaar op school gehouden. De inbreng van de ouders is erg belangrijk omdat zij aanvullende informatie kunnen geven over het kind. We willen samen met ouders uitzoeken welke vervolgstappen we kunnen maken om het kind verder te helpen. Verslaggeving wordt door de intern begeleider gedaan. Er wordt ook meteen een 26 vervolgafspraak gemaakt om de actiepunten te evalueren.

De preventieve ondersteuning door de gezinsspecialist bestaat uit:

  • Collectieve interventies en laagdrempelig advies aan leerlingen, ouders, de leerkrachten of intern begeleider
  • Ondersteunen van leerlingen en ouders bij het versterken van hun eigen kracht en ze wijzen op mogelijke hulpbronnen in de omgeving.

Met de (preventieve) ondersteuning door het OT willen we 80% van alle vragen oplossen op de school zelf. Voor de andere 20% van de problematiek arrangeren we een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning, waarbij de gezinsspecialist het contact onderhoudt tussen de ouders, het ondersteuningsteam en het wijkteam.

Wijkteam

Bij VraagRaak (wijkteam) kunnen de inwoners van Maassluis terecht met al hun vragen op het gebied van (mantel)zorg, welzijn, werk en inkomen, wonen, gezinsrelaties, huishoudelijke hulp en financiën. Een medewerker van het wijkteam probeert iemands vragen meteen te beantwoorden, zodat die persoon zelf weer verder kan. Onze contactpersoon is Els Schepens.