Ouderportaal

Rondleiding en inschrijven

Rondleiding en inschrijven

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool? U bent van harte welkom op onze school!

De eerste kennismaking met IKC De Groene Hoek zal tijdens een van de inloopochtenden voor nieuwe leerlingen zijn. Deze ochtenden worden één keer per maand gehouden. De directeur vertelt over de visie en de gang van zaken op IKC De Groene Hoek door middel van een rondleiding. We laten u het gebouw zien en vertellen over onze manier van werken.

Vanuit Gemeenteverordening van de Gemeente Maassluis mogen ouders hun kind vooraanmelden op een basisschool op de dag dat het kind 2,5 jaar oud is. Dit gebeurt door middel van het invullen van een vooraanmeldingsformulier op papier. Dit moet door beide ouders ondertekend ingeleverd worden bij de administratie van IKC De Groene Hoek. 

Na ontvangst van deze vooraanmelding, krijgen de ouders vanuit IKC De Groene Hoek een e-mail dat het vooraanmeldingsformulier goed is ontvangen en dat zij na de loting per mail een bericht krijgen.  Twee keer per jaar (in april respectievelijk september) wordt er geloot en als het kind ingeloot is en geplaatst kan worden op IKC De Groene Hoek, wordt de vooraanmelding definitief omgezet in een inschrijving. 

De uitgangspunten voor de loting:  

·         Er zijn 27 leerlingplekken per schooljaar. 

·         (Rekening houdend met zorgvragen, kan het leerlingaantal lager zijn). 

·         (Als gevolg van andere onderwijsbehoeftes van kinderen kunnen de groepen groter worden). 

·         Jongere broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin hebben voorrang. Het aantal leerlingplaatsen minus de geplaatste broertjes en zusjes is het totale aantal te vergeven lotingsplaatsen per schooljaar.  

Na elke loting worden ouders per mail op de hoogte gesteld: uw kind is ingeloot, of is uitgeloot (en kan desgewenst op de wachtlijst geplaatst worden). Het vooraanmeldingsformulier wordt dan het officiële inschrijfformulier.

Na officiële inschrijving kan op basis van de specifieke zorgvraag van kinderen alsnog besloten worden dat, op basis van het zorgprofiel, IKC De Groene Hoek niet de juiste plek is voor een kind. Dan ligt de zorgvraag bij IKC De Groene Hoek om een passende alternatieve onderwijsplek te vinden.  

Circa zes weken voorafgaand aan de verjaardag/plaatsingsdatum van het kind nemen de kleuterleerkrachten contact op met ouders voor een intakegesprek en eventuele wenafspraken. Mocht een kind in, of vlak voor de zomervakantie geboren zijn, dan start het kind na de zomervakantie met school, eventueel in een opbouwende frequentie.  

Voor kinderen die in de maand december geboren zijn, geldt dat in verband met drukte en hectiek tijdens de Sint- en Kerstperiode er niet gewend wordt in de maand december. Zij starten na de kerstvakantie, eventueel in opbouwende frequentie.   

Informatie van UN1EK

Voor de opvang schrijft u zich online in via het ouderportaal van Kindplanner. Het ouderportaal biedt u één centrale plek voor het regelen van de opvang van uw kind. Hier kunt u o.a. uw kind inschrijven, inzien op welke dagen uw kind wordt verwacht op de opvang en afwezig melden. Ook kunt u gebruik maken van de Ouderapp.

Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. 

Meer informatie

Uitleg over het ouderportaal
Veelgestelde vragen
Direct naar het ouderportaal

Aanvraagformulier rondleiding

Gegevens ouders

Gegevens kind


Ik wil een rondleiding aanvragen voor