Ouderportaal

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model. Voor alle groepen gelden dan dezelfde schooltijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.00 uur

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen kunnen dan hun jas en tas ophangen en bij de deur afscheid nemen. De leerlingen gaan alleen naar binnen, ouders zeggen bij de deur gedag.
De lessen beginnen om 8.30 uur.
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op tijd op school zijn. Wanneer wij merken dat een leerling vaak te laat komt bespreken we dit met de ouders. Indien nodig melden we dit bij de leerplichtambtenaar.

Vakantierooster

Herfstvakantie 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Pasen/Goede vrijdag 29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Hemelvaartweekend
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 10 juli 2024 t/m 21 augustus 2024


Onze schoolvakanties en sluitingsdagen zijn ook te vinden in het overzicht:
UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen

Studie-/roostervrije dagen

  • Vrijdag 29 september 2023
  • Maandag 23 oktober 2023
  • Woensdag 31 januari 2024
  • Vrijdag 16 februari 2024
  • Dinsdag 28 maart 2024
  • Dinsdag 21 en 22 mei 2024
  • Vrijdag 12 juli 2024


Vrije middagen

  • Dinsdag 5 december 2023 vanaf 12.00 uur (Sinterklaas)
  • Vrijdag 22 december 2023 vanaf 12.00 (start kerstvakantie)
  • Vrijdag 26 april 2024 vanaf 12.00 uur (Koningsspelen, start meivakantie)