Ouderportaal

Ondersteuning leerlingen

Ondersteuning leerlingen

Soms hebben leerlingen meer nodig, wij bieden dan verschillende vormen van ondersteuning. In het onderwijs staan de onderwijsbehoeften van een leerling centraal. Kwaliteit in het lesgeven, het omgaan met verschillen tussen kinderen en de juiste ondersteuning voor kinderen. De leerkrachten worden daarin regelmatig bijgeschoold. Indien kinderen een extra onderwijs- of zorgvraag hebben zijn er verschillende opties om extra ondersteuning te bieden: 

Zorgverbreding

Dit onderwerp heeft alles te maken met de zorg en aandacht die we aan kinderen in onze school kunnen bieden. Dit gebeurt voornamelijk in het lokaal, in de kleine kring of aan de instructietafel. Alle ondersteuning is er op gericht om zoveel mogelijk kinderen binnen het gewone basisonderwijs een plaats te bieden.

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een taalachterstand. VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand. Het doel is de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. In de kleutergroepen organiseren we voor onze VVE-leerlingen extra aanbod in de kleine kringen in de groep.

Taalklas voor anderstalige leerlingen (De Diamant)

Als kinderen nieuw in Nederland komen wonen, moeten ze worden ingeschreven op een reguliere basisschool. Als blijkt dat de taalachterstand te groot is om van het onderwijsaanbod te kunnen profiteren kunnen ze eventueel (voor een jaar) geplaatst worden in de taalklas op de Diamant. Na maximaal 1,5 jaar stromen de leerlingen weer in op het reguliere onderwijs.