Ouderportaal

Visie en missie

Visie en missie
Onze visie : Waar gaan we voor?

IKC De Groene Hoek wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot sociale burgers die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving en klaar zijn voor hun toekomst. 
Ons onderwijs en onze opvang zijn als volgt samen te vatten:

Samen met anderen en in samenhang met je omgeving je eigen ik ontwikkelen

Onze uitgangspunten

Ieder kind is een uniek persoon met een eigen karakter, verschillende achtergronden en verschillende mogelijkheden. Daarom differentiëren we in werkvormen en werken we samen met anderen zodat ieder kind kan ontdekken waar hij of zij goed in is en waar hij of zij blij van wordt.

Ieder mens en ieder kind is creatief en kan elke dag leren. Daarvoor is het nodig dat kinderen in het onderwijs in elk geval mee krijgen:
Flexibiliteit;
Basiskennis;
Een onderzoekende houding;
Hoe je leren kunt leren;
Hoe je omgaat met elkaar in een veranderende omgeving.

We willen ons onderwijs zo inrichten dat we rechtdoen aan de ontwikkeling van kinderen. We leven met veel mensen op de wereld. We willen dat kinderen op een positieve manier aandacht hebben voor de mensen om hen heen en voor de wereld.
De mens is in staat tot diepe sociale contacten, de mens is verbonden met anderen en met hun omgeving. Leren gebeurt samen en in samenhang binnen een veilige omgeving. Kinderen leren op school maar vooral ook daarbuiten. 

DNA kind Ieder kind heeft zijn eigen un1eke DNA, zijn un1eke formule. 

Geef ruimte aan verschillende talenten en probeer een kind in al zijn facetten te zien en te helpen ontwikkelen. Kijken naar ontwikkeling en naar resultaten. 

De optelsom 
+ IQ = Intelligentiequotiënt 
+ EQ = emotiequotiënt 
+ TQ = talentquotiënt 
+ Houding
__________________  
Het kind


Onze missie: Waar staan we voor?

Onze waarden en overtuigingen vinden de oorsprong in de christelijke traditie. Vanuit onze christelijke achtergrond stellen we ons open op, zijn we eerlijk, 7 gastvrij, betrokken bij/met de ander, integer en betrouwbaar. Dat stralen we uit in de dagelijkse gang van zaken.

De christelijke identiteit geeft ons de waarden en omgangsvormen die bijdragen aan een samenleving waarbinnen sociaal samen leven mogelijk wordt gemaakt. Daarbij sluiten we anderen niet uit, maar stellen we ons open op, willen we verbinden en treden we in dialoog met elkaar. Iedereen is welkom op de Groene Hoek!