Ouderportaal

Praktische informatie

Praktische informatie

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, kunt u dit melden via de schoolpraatapp.
Of U kunt vanaf 8.00 uur kunt u bellen op telefoonnummer 010-5920075.

Verzuim van de kinderen en de reden daarvoor worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Wanneer een leerling niet op school komt en niet is afgemeld bellen we naar huis. We vragen u om medische afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Als leerlingen langer dan 16 uur ongeoorloofd verzuimen (geteld binnen een tijdsbestek van vier weken), dan zijn wij verplicht dit te melden bij DUO en wordt contact gezocht met de leerplichtambtenaar. Ook schorsingen die langer duren dan een dag melden we bij de schoolinspectie.

Als een leerling onder schooltijd ziek wordt of een ongelukje heeft gehad is het belangrijk dat we u kunnen bereiken. Wilt u ervoor zorgen dat u wijzigingen in telefoonnummers en noodnummers zo snel mogelijk doorgeeft?

Noodgevallen
Voor noodgevallen buiten schooltijd kunt u bellen met de directeur, Susan Stolze – van Rijn: 06-5465.2101

Continurooster

Alle kinderen eten tussen de middag op school. Wilt u uw kind brood en drinken meegeven? In de tas ook graag een schone theedoek; deze gebruiken we als placemat. Na het eten spelen de kinderen onder toezicht van de leerkrachten buiten.

EHBO / BHV

Helaas gebeuren er wel eens ongelukjes in de klas of op het plein. Meestal zijn een pleister, een glaasje water en een troostend woord afdoende. Als we vermoeden dat er medische zorg nodig is, beoordeelt een medewerker met een EHBO-diploma de verwonding. Als het nodig is om de huisarts of het ziekenhuis te bezoeken nemen we meteen contact met u op. 34 Op school is een aantal collega’s geschoold als BedrijfsHulpVerlener (BHV). Onder hun leiding oefenen we twee keer per jaar het ontruimingsplan. De leerlingen en medewerkers van school worden zo voorbereid op calamiteiten.

Fietsen

Wij willen u vragen om indien mogelijk zoveel mogelijk te voet naar school te komen. De stallingsmogelijkheden voor fietsen zijn beperkt. Ook het parkeren van auto’s zorgt regelmatig voor onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituaties voor de kinderen.

Gevonden voorwerpen

Veel kinderen laten wel eens iets achter op school; een jas, sjaal of beker. Als we niet weten van welke leerling de spullen zijn verzamelen we deze in de rode ton bij de keuken. Bij de spreekavonden stallen we de gevonden voorwerpen in de kuil uit. Als u iets mist kunt u daar nog zoeken.

Gym

Aan het begin van het schooljaar wordt de kalender in De Schoolpraat-app geüpdatet, waarop ook de gymdagen worden vermeld.

Medicijngebruik

In principe dienen wij geen medicatie toe. Als een kind onder schooltijd medicatie moet gebruiken, kunt u dit afstemmen met de leerkracht. Hiervoor wordt een medicatieformulier ingevuld.

Vakantieverlof of extra verlof

Voor het aanvragen van vakantieverlof of extra verlof buiten het vakantierooster om zijn door het bureau Leerplicht regels opgesteld. Via de website kunt u deze regels en het aanvraagformulier downloaden. Wij nemen het advies van bureau Leerplicht over.