Ouderportaal

Inrichting van ons onderwijs

Inrichting van ons onderwijs

Inrichting van ons onderwijs

Met het onderwijs hebben wij in Nederland tot doel om onze kinderen op te leiden tot:

evenwichtige personen (personificatie) die als verantwoord burgers een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en (socialisatie) met de benodigde basiskennis en vaardigheden, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen gaan voorzien (arbeidstoeleiding). 

In dit digitale tijdperk willen wij als school een sociaal tegengeluid laten horen. 

IKC

De Groene Hoek is een integraal kindcentrum (IKC), wij hebben onderwijs en opvang samen onder één dak.