Ouderportaal

Gym-rooster & school-jaar-kalender.

Gym-rooster & school-jaar-kalender.

Beste ouders, verzorgers.Jaarkalender in schoolpraat.


De schooljaarkalender voor komend schooljaar is weer in kalender van de Schoolpraat-app gevuld. U kunt hierin weer de studiedagen, vakantie en schoolbrede activiteiten voor schooljaar 2022-2023 vinden. Via het pijltje rechtsboven kunt u de activiteiten desgewenst toevoegen aan uw eigen digitale agenda. Ook de kuilen voor de groepen voor komend jaar zijn vermeld, zodat u hiervoor ruimte in uw agenda kunt reserveren. De kuilen zijn op vrijdagen van 13.30u-14.00u (inloop vanaf 13.15u).Gym-rooster.


Ook dit jaar wordt er weer op maandagen onder leiding van vakdocenten bewegingsonderwijs gegymd. Dit zijn weer medewerkers van WelzijnE25 en onze eigen juf Karolijn. In verband met gebruik van beperkte ruimtes is echter wel een wijziging ten aanzien van de gymlessen.


Vanaf a.s. maandag zullen de groepen 2 en 3 samen gymmen in de Olympiahal onder leiding van juf Karolijn en meester Luuk (de kleutergymmeester van Welzijn E25 van vorig jaar). Groep 2 leerlingen en groep 3 leerlingen starten om 8.30u, waarbij groep 2 leerlingen samen met hun oudere klasgenootjes een groep vormen. Dus groep 2a-kinderen en groep 3a-kinderen gymmen samen en groep 2b en groep 3b kinderen gymmen samen.


Groep 2 en groep 3 kinderen starten dus op maandagochtend bij de Olympiahal. Vanaf 8.15u is de deur open en kunnen de kinderen worden gebracht. We vragen u uw kind te helpen met omkleden (en de kleding weer zo klaar te leggen dat het na de gymles makkelijk kan aankleden). Dit betekent wel dat alle kinderen vanaf groep 2 en hoger gymschoenen en gymkleding mee moeten nemen.


Gezamenlijk wordt weer aangekleed en met extra begeleiding teruggelopen naar school. De kinderen van groep 1 krijgen vervolgens apart lessen bewegend spelen en leren, gericht op hun eigen ontwikkelingsniveau. Dit is vooral op het schoolplein, tenzij het slecht weer is, dan vinden deze lessen binnen plaats. Aparte gymschoenen zijn niet nodig.


Alle overige groepen (4 t/m 8) gymmen aansluitend in de Olympiahal, waarbij de groepen 8a en 8b de hekkensluiters zijn en tot 14.00u gymles hebben. De kinderen mogen daarna zelfstandig vanuit de Olympiahal naar huis. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geeft u dit dan door aan de leerkrachten.


In verband met hygiene en veiligheid zijn binnen-gymschoenen en gymkleding verplicht! Een eigen bidon met water meenemen is toegestaan.Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.m.vr.gr.


Susan Stolze