Ouderportaal

De vreedzame school. Blok 2: Wij lossen conflicten zelf op.

De vreedzame school. Blok 2: Wij lossen conflicten zelf op.
Hallo ouders en verzorgers,


Dit wordt de tweede keer dat we jullie informatie geven over de methode De Vreedzame School. Vorige keer was het een les in groep 1-2b. Nu ben ik in groep 8b geweest bij juf Sabine.


LESKERN van deze les is: de leerlingen leren dat het belangrijk is om nee te kunnen zeggen. (In situaties dat ze onder druk worden gezet). en hoe ze dat moeten doen. 


We begonnen met de binnenkomer. Waar werd je deze week vrolijk van of moest je deze week om lachen? Per tweetal mocht je een paar minuten dit bespreken. Daarna mochten een aantal kinderen het verhaal van zijn schouder maat vertellen. Een positief begin.


Daarna begon het echte werk, een discussie over groepsdruk. Wat is groepsdruk? Eerste vertaling was een drukke groep ;-) 


Maar al gauw wisten we heel goed wat groepsdruk betekent. En konden de kinderen hele goede voorbeelden geven uit eigen ervaringen.


Ik weet dat het voor kinderen van groep 8 moeilijk is om je in de groep te uiten. Deze keer sloot het onderwerp zo bij de belevingswereld van de kinderen aan dat er een goede serieuze discussie los kwam waarbij de kinderen elkaar en de juf vertrouwden en durfden te vertellen wat ze hadden meegemaakt aan groepsdruk. Aangezien dit onderwerp zelfs voor veel volwassen nog moeilijk is, vond ik het heel knap hoe de kinderen hierover spraken. Het is heel moeilijk om onder druk nee te zeggen. Ik had soms kippenvel, veel bewondering maar ook zorgen over wat kinderen op deze leeftijd al horen en zien en meemaken. En wat mooi dat je dit dan in een veilige situatie in je eigen groep kan vertellen. Ook heel knap van juf Sabine om deze veiligheid te creëren. 


Als afsluiter mochten de kinderen een formulier invullen: Zo zie ik mijzelf en daarna vulde de kinderen de zelfde vragen in voor zijn/ haar maatje. Hoe zie jij hem of haar. Ook de juf had voor ieder kind ditzelfde formulier ingevuld. Deze formulieren worden bewaard en de groep komt later dit jaar erop terug of het nog steeds hetzelfde is of dat er iets veranderd is.


Wat was deze les  een groot verschil met de les bij mijn eigen kleutergroep. Maar allebei even belangrijk en waardevol. Ik hoop dat het voor jullie weer wat duidelijker wordt wat er in een DVS-les gebeurt. Ik heb ook een aantal foto’s gemaakt. 


Van blok 3 komt weer een verslag uit een andere groep. 


Groet van, 


juf Lucy uit groep 1-2b