Ouderportaal

Update Sport en Gezondheid op DGH

Update Sport en Gezondheid op DGH

Beste ouders, verzorgers.


Gezondheid en gezonde voeding is momenteel een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Ook voor kinderen! Om die reden zijn we met de Groene hoek al bezig om gedurende de dag meer te bewegen, zowel bij onderwijs als bij opvang.


Geen snacks en pakjes drinken meer!

In overleg met de IKC-raad hebben we een eerder verzoek van ouders ter harte genomen en hebben we besloten niet alleen op dinsdag en woensdag fruitdag te maken, maar dit uit te breiden naar de hele week.

Dit betekent dat in alle kleine pauzes gedurende de hele week door alle leerlingen fruit wordt gegeten en bijbehorend water wordt gedronken. Pakjes drinken en (voorverpakte) koeken zijn daarmee niet meer toegestaan.

Na de herfstvakantie start het beleid en zien we graag alle kinderen met water en fruit in de pauzes.


Opening De Groene Corner 31 oktober 22: 17.00u

Heel fijn om te vermelden dat we inmiddels ook de goedkeuring van de GGD hebben om de Groene Corner als 'beweeg'-BSO te kunnen starten. Alleen het laatste stapje ontbreekt nu nog: het LKR-nummer. Deze hopen we deze week te verkrijgen. We gaan dus voor opening op 1 november - maar u hoort van ons direct zodra deze binnen is. U ontvangt dan een officiele uitnodiging voor maandagmiddag 31 oktober 22 om 17.00u.


Nieuwsbrief Un1ek

Tot slot ontvangt u bijgaand de nieuwsbrief van Un1ek. Veel leesplezierMet sportieve groet

Susan Stolze