Ouderportaal

Save the date: Kerk en Schooldienst 6 november

Save the date: Kerk en Schooldienst 6 november

Op de zondag na de herfstvakantie (6 november om 10.00 uur) zijn onze leerlingen en hun gezinnen van harte uitgenodigd in de Immanuelkerk voor een feestelijke Kerk en Schooldienst, waar ook Kinderkoor Wonderwijs meezingt. Op dinsdag 1 november komt dominee Pim in de kuil al een Bijbelverhaal vertellen waar we in de klas verder mee aan de slag gaan.

Om hier samen met de kinderen een mooie viering van te maken mogen kinderen zich opgeven om te helpen.  Ze zijn hierover geïnformeerd door hun leerkracht. 
Lijkt uw kind het leuk om een bijzondere rol te spelen tijdens deze viering dan kan dat doorgegeven worden aan de leerkracht.

Ook zijn we op zoek naar ouders die willen helpen om de kerk te versieren en na afloop weer op te ruimen. Meldt u aan via de klassenouder.

Meer info over de invulling van de dienst volgt nog.