Ouderportaal

Staan alle broertjes en zusjes ingeschreven?

Staan alle broertjes en zusjes ingeschreven?

Beste ouders,


Om een goed overzicht te hebben van de nog beschikbare plaatsen op onze wachtlijst, is het fijn om alle jongere broertjes en zusjes van onze leerlingen in beeld te hebben. 
Als uw jongere kinderen nog niet bij ons staan ingeschreven, willen wij u vragen dit alsnog te doen via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij onze administratie.
Heeft u vragen, dan kunt u die mailen naar onze onderbouwcoördinator: tamara@cbsdegroenehoek.nl