Ouderportaal

De Vreedzame School blok 4: wij hebben hart voor elkaar

De Vreedzame School blok 4: wij hebben hart voor elkaar

Hallo ouders en verzorgers, 

Vandaag was ik op bezoek in groep 6 om weer naar een les van De Vreedzame school te kijken. Het was een les die herhaald werd met nieuwe stellingen.

Na de terugkoppeling en uitleg wat we gingen doen begonnen we met de binnenkomer:
Het spel “ moordenaartje.” Er gaat een kind naar de gang en er wordt iemand aangewezen om d.m.v. een knipoog iemand om te laten vallen. Degene die naar de gang was moest raden wie de “moordenaar“ was. (Zie foto’s).

Daarna: Het debat:
Wat leer je van een debat?
- Mensen proberen te overtuigen
- Luisteren naar elkaar
- Respect hebben voor elkaars mening
- Je mening durven uiten 
- Vertrouwen hebben dat je mag zeggen wat je wil.

De eerste stelling was:
Leerlingen mogen zelf weten of ze naar school willen!

Eens of oneens

De kinderen die het eens zijn zitten aan de ene kant en ben je het oneens zit je aan de andere kant. Ik vertel jullie een paar meningen:
- Eens: je kan thuis lessen volgen
- Oneens: je hebt school nodig voor de toekomst 
- Eens: als je thuis games speelt, leer je Engels.
- Oneens: als je niet naar school gaat kan je geen vrienden maken en je krijgt thuis te weinig beweging.

De 2 slot betogers kiezen voor oneens en noemen een paar namen van kinderen die overtuigend vertelden wat ze ervan vonden. 
Het slot betoog: Je hebt school nodig voor de rest van je leven.

De tweede stelling was: 
Iemand die pest moet van school gestuurd worden! 

Weer een paar meningen:
- Eens: pesten is niet leuk. Ik begrijp pesters niet. Het is voor diegene die gepest wordt heel erg. 
- Oneens: eerst vragen waarom pest je? Misschien is de pester ook zelf gepest.
- Eens: gepeste kinderen willen soms zelfs dood
- Oneens: pesters hebben een nare kant maar misschien ook wel goede kanten.

Het viel op dat veel kinderen wisselden van eens naar oneens of andersom. Het was ook geen makkelijke stelling. 

Slot betogers: de één is het eens: het is als gepeste heel erg wanneer je denkt dat je leven geen zin meer heeft.
De ander is het oneens: hij vraagt zich af waarom pest je? Eerst daar achter proberen te komen.

Wat hebben we geleerd van dit debat?
- Je bent het niet altijd eens met elkaar
- Je hebt allemaal verschillende meningen 
- Je kan van mening veranderen.

Wat konden de kinderen goed debatteren en wat heerste er een respectvolle sfeer en stond iedereen open voor elkaars mening. 

Een compliment voor juf Pamela en de kinderen van groep 6. 

Als afsluiter deden ze het spel een zin door fluisteren wat een vrolijke boel werd.

Bedankt dat ik er bij mocht zijn!
Juf Lucy uit groep 1-2b