Ouderportaal

Mobiele telefoons en smartwatches

Mobiele telefoons en smartwatches

Beste ouders, verzorgers.  

 
 

Er is in de media veel te doen over mobieltjes in de klas en het landelijke advies vanuit de overheid om mobiele telefoons uit scholen te weren. Er wordt steeds duidelijker dat socials / social media slecht zijn voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en dat het gebruik ervan verminderd moet worden. Op De Groene Hoek is dit al het beleid, aangezien wij sociale en motorische ontwikkeling belangrijk vinden!  

 

Beleid Mobiele telefoons 

Tijdens schooltijd en in de pauze willen we juist dat kinderen met elkaar spelen en volop bewegen. Dit is namelijk essentieel voor hun ontwikkeling. Wat er wel aan devices ingezet wordt, verloopt alleen via de chromebooks op school. Eigen mobiele telefoons worden uitgezet en opgeborgen bij het naar binnengaan van de school om 8.20u. Deze mogen pas weer uit de tas en aan als school om 14u ten einde is en kinderen weer buiten staan. Ook op de BSO blijven telefoons in de tas - we spelen lekker met elkaar of chillen in rust met boekjes, tekenen of spelletjes, etc..  


Als kinderen toch telefoons meenemen is dit op eigen verantwoordelijkheid. School is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade.  


Mochten kinderen de telefoon toch onder schooltijd gebruiken, dan wordt deze ingenomen door de leerkracht en mogen ouders de telefoons einde van de week bij de directie ophalen.  


Bovenstaande beleid is bij de huidige kinderen met telefoons bekend en wordt tot nu toe goed gevolgd. Maar jaarlijks komen er nieuwe telefoongebruikertjes bij, dus we herhalen dit graag. 

  

Smartwatches 

Nieuw is dat kinderen tegenwoordig ook smartwatches hebben, dus hun mobiele device op de arm meedragen. We zien juist dat jongere kinderen dit hebben, zodat ouders hen gemakkelijk weten te vinden en bereiken. 


Echter, kinderen worden hier tijdens schooltijd door afgeleid. Ze worden geappt of zelfs gebeld tijdens schooltijd of kinderen gaan in pauzes zelf bellen. Dit vinden wij onwenselijk en is niet toegestaan.  


Smartwatches zijn door ouders echter prima in te stellen om alle vormen van contact met telefoons of internet voor bepaalde tijden te blokkeren. Het dragen van smartwatches tijdens schooltijd is dus alleen toegestaan als horloge. Als blijkt dat kinderen de smartwatch als device gebruiken, gelden dezelfde consequenties als bij telefoons: ze moeten worden ingeleverd bij de leerkracht en kunnen door ouders einde van de week opgehaald worden bij de directie. 

 

Wilt u hier rekening mee houden en dus de smartwatch van 8.20u tot 14.10 (de tijden dat kinderen de school en en uitgaan) blokkeren voor internet en telefoongebruik?  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  


met vriendelijke groet 

Susan Stolze